ŠTA JE PET, PE, PP, PS ?

Polietilentereftalat, najčešće poznat pod skraćenicom PET je termoplastični polimer i koristi se za pakovanje:   mleka, mlečnih prerađevina, pitke vode i svih vrsta pića, hrane, hemijskih proizvoda, preparata ...

 

- Pet se može na tržištu naći i pod drugačijim oznakama:  Dacron -  u Velikoj Britaniji,  Terylene [4] - u Rusiji i zemljama bivšeg Sovjetskog Saveza, Lavsan.

 

Većina svetske PET proizvodnje se koristi za izradu sintetičkih vlakana (preko 60%), dok se za proizvodnju PET boca i druge PET ambalaže koristi cca 30% - 40 % .

 

- Polyester je porodica materijala u koju podpada i PET, a cela grupa čini oko 18% svetske proizvodnje polimera.

Proizvodnja Pet-a je na trećem mestu po učešću u svetskoj proizvodnji polimera,  odnosno polietilen (PE) je najzastupljeniji, polipropilen (PP) se nešto manje proizvodi, odnosno je na drugome mestu na svetskom nivou proizvodnje, prerade

 

  • Skraćenica PET se obično koristi za ambalažu.

 

PET sastoji od polimerizovanih jedinica monomera etilen tereftalata, s ponavljanjem C10H8O4 jedinice. PET materijali se recikliraju, a označava ih broj 1 kao svoj simbol recikliranja.

 

Pet ambalaža se na tržištu može naći u transparentnom (providnom), obojenom ili toniranom obliku

 

 

Biaxiajalno orijentisani PET film se koristi u mnogim aplikacijama, uključujući i proizvodnju fleksibilne ambalaže za hranu, pretežno u tkzv. termoformiranom obliku.

 

Pet je odličan vodo-  i vlagobarijerni materijal.  Zbog tih karakteristika ima izuzetno široku primenu u raznim granama industrije, a posebno u farmaceutskoj, prehrambenoj i hemijskoj industriji.

 

Dodatkom sloja od polivinil alkohola (PVOH), dodatno se smanjuje propustljivost kiseonika.

- Kristalizovani PET se koristi i za pakovanje zamrznute hrane, pošto izdržava duboke minusne temperature, a isto tako se može odmrzavati i peći u lernama, odnosno na visokim temperaturama i u glavnom je crne boje.

Istorija PET-a:

 

Pet je patentiran 1941. godine , a patentirali su ga : John Rex Whinfield, James Tennant Dickson i njihov poslodavac, pridruživanjem Calico Unije štamparskih radnika iz Mančestera u Engleskoj

- EI Dupont de Nemoyrs u Delavire, SAD po prvi put ga upotrebljavaju pod žigom MYLAR u junu 1951., kada ga i registruju, odnosno zaštićuju kao patent, a registraciju žiga dobijaju-uspostavljaju 1952. godine.

To je još uvek najpoznatije ime koje se koristi za Poliester folije, a u ovoj Porodici materijala je i PET.

Trenutni vlasnik žiga je DuPont Teijin - Filmovi SAD, u partnerstvu s Japanskom kompanijom.

 

U Sovjetskom Savezu, PET je prvi put proizveden u laboratorijima Instituta za visoke molekularne spojeve SSSR - akademija nauka, 1949-e godine, a ime "Lavsan" je njegov akronim (лаборатории Института высокомолекулярных соединений Академии наук СССР).

 

PET boca je patentirao 1973 Nathaniel Wyeth.

 

Fizičke karakteristike :

 

PET je u svom prirodnom stanju bezbojan, polu-kristalna smola.

U zavisnosti od načina obrade, PET može biti : polu-krut, krut , a uvek vrlo lagan.

Veoma je jak i otporan na udarce. PET postaje belji ili bele boje prilikom izloženosti hloroformu i nekim drugim , sličnim hemikalijama, kao što je toluen.

Brojač posetilaca:

free hits
Weather by Freemeteo.com

Meni

Novosti

Kontakt i lokacija

HARPET MV DOO
Senćanski put 71
24000 Subotica 

pib:       109040354
matični: 21116637

šifra delatnosti  2222 - proizvodnja ambalaže od plastike

 tel/fax  +381 24 524-535

Komercijala +381/69 20 22 802

Emal adrese:

Komercijala:
harpet024@gmail.com

Direkcija:
harpet.subotica@gmail.com

Računovodstvo:
finansije@klasik.rs